Aanpak verminderen stikstofuitstoot in het kort

Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit is schadelijk voor de natuur, water- en bodemkwaliteit en gezondheid van de mens. Daarom moet de stikstofuitstoot omlaag. De overheid neemt maatregelen in de landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer.

Hieronder staan de maatregelen die de overheid neemt per sector in het kort. Op aanpakstikstof.nl staat meer informatie over deze maatregelen, onder meer de actuele status van elke maatregel. 

Maatregelen in de landbouw

Om de uitstoot van stikstof in de landbouw terug te dringen, neemt de overheid onderstaande maatregelen:

Maatregelen in de industrie

Om de uitstoot van stikstof in de industrie terug te dringen, neemt de overheid de volgende maatregelen:

Maatregelen in de bouw

Om de uitstoot van stikstof in de bouw terug te dringen, neemt de overheid de volgende maatregelen:

Maatregelen in verkeer- en vervoersector

Om de uitstoot van stikstof in de verkeer- en vervoersector terug te dringen, neemt de overheid de volgende maatregelen:

Aanpak herstel en verbeteren van natuur per gebied

Om de natuur in en rond Natura 2000-gebieden te herstellen en verbeteren, komen er plannen per gebied. Provincies maken deze plannen samen met gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders. Deze gebiedsplannen moeten uiterlijk in juli 2023 klaar zijn. Op aanpakstikstof.nl staat meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak.