Documenten - Aanpak stikstof

415 documenten over Aanpak stikstof

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij voor stikstofreductie

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet met verschillende landbouwpartijen om invulling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-07-2021

Besluit Wob-verzoek rekenmodel SRM2

Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van het rekenmodel SRM2 en de 5 kilometer-rekengrens voor het berekenen ...

Wob-verzoek | 19-07-2021

Besluit op Wob-verzoek over PAS-melding Lelystad Airport

Besluit op een verzoek om informatie over de PAS-melding Lelystad Airport en de mogelijke legalisering van deze melding in de ...

Wob-verzoek | 16-07-2021

Beantwoording Kamervragen over artikel 'Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het onderzoek naar stikstofdepositie en kritische depositiewaarden. De vragen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2021

Contourennota programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Uitgangspunten, contouren en vervolgstappen richting ontwerpprogramma.

Kamerstuk | 16-07-2021

Overzicht voortgang bronmaatregelen per juni 2021

Een overzicht waarin per bronmaatregel inzicht wordt gegeven in het verwachte effect en de stand van zaken van de uitvoering.

Kamerstuk | 16-07-2021

Kamerbrief over voortgang aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van aspecten van de structurele aanpak van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-07-2021

Antwoorden op Kamervragen over oproep aanpakken boeren zonder vergunning

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Stikstofstrijder Johan Vollenbroek: provincie moet boeren ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2021

Beantwoording Kamervragen over de onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven, de grootste stikstofbron, buiten het stikstofbeleid houdt

Minister Schouten beantwoordt vragen over de onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven, de grootste ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2021

Beantwoording Kamervragen over het bericht Stikstofdepositie geen bedreiging voor natuur in uiterwaarden

Minister Schouten beantwoordt ragen over het bericht Stikstofdepositie geen bedreiging voor natuur in uiterwaarden'. De vragen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-07-2021