Documenten - Aanpak stikstof

133 documenten over Aanpak stikstof

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Brief met reactie op wijziging in 'truckrun' gehandicapten wegens stikstofproblematiek

Brief met een reactie van minister Schouten over een wijziging in een 'truckrun' voor gehandicapten in verband met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2020

Kamerbrief met reactie op brief over wijziging in 'truckrun' gehandicapten wegens stikstofproblematiek

Minister Schouten stuurt haar reactie op een brief over een wijziging in een 'truckrun' voor gehandicapten in verband met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2020

Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

De opgave waar Nederland voor staat als gevolg van de stikstofproblematiek is fors. De aanpak van deze opgave kent meerdere ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2020

Beantwoording schriftelijke vragen over gevolgen PAS uitspraak voor 7 MIRT-projecten

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over de gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2020

Beantwoording Kamervragen over vertraging duurzame energieprojecten door stikstof

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de vertraging van duurzame energieprojecten door de stikstofproblematiek.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2020

Kamerbrief reactie op artikel over herschrijven rapporten

Minister Schouten reageert op het artikel 'Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Beantwoording Kamervragen over beweiden en bemesten

Minister Schouten beantwoordt de Kamervragen over beweiden en bemesten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Beantwoording vragen over adviezen RIVM en Commissie m.e.r.

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-02-2020

Adviesvraag review SATL-rapport stikstofdepositie luchtvaart

Afschrift van de brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Commissie voor de m.e.r. De minister verzoekt om advies naar ...

Brief | 17-02-2020

Kamerbrief reactie op artikel lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

Minister Schouten reageert op het artikel ‘Metingen: landbouw stoot 10% minder ammoniak uit op weiland’ en op het Policy Brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020