Adviesvraag review SATL-rapport stikstofdepositie luchtvaart

Afschrift van de brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Commissie voor de m.e.r. De minister verzoekt om advies naar aanleiding van het rapport van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) over stikstofberekeningen voor Lelystad Airport.