Kamerbrief reactie op artikel lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

Minister Schouten reageert op het artikel ‘Metingen: landbouw stoot 10% minder ammoniak uit op weiland’ en op het Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’ van het Planbureau voor de Leefomgeving.