Beantwoording schriftelijke vragen over gevolgen PAS uitspraak voor 7 MIRT-projecten

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over de gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) voor 7 projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).