Kamerbrief over eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel.