Vragen en antwoorden over stikstof: gebiedsgerichte aanpak, budget en toestemmingverlening

Bekijk vragen en antwoorden na de kabinetsreactie op 4 oktober 2019. Bijvoorbeeld over een gebiedsgerichte aanpak, welk budget het kabinet uittrekt en hoe het verder gaat met toestemmingverlening.