Tussentijds rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Op 25 september jl. heeft het Adviescollege het eerste advies ‘Niet alles kan’ uitgebracht. In dit eerste advies heeft het Adviescollege aangegeven nader onderzoek te doen naar het vraagstuk van beweiden en bemesten. Met deze rapportage brengt het Adviescollege het tussentijdse advies uit voor de korte-termijnaanpak van beweiden en bemesten in 2020.