Besluit op Wob-verzoek over onderbouwing emissiefactoren regeling geurhinder en veehouderij en onderbouwing luchtwassers

Besluit op een verzoek om informatie over over de onderbouwing emissiefactoren regeling geurhinder en veehouderij (2021-19) en de onderbouwing emissiefactoren rgv luchtwassers (2021-20). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).