Documenten - Aanpak stikstof

462 documenten over Aanpak stikstof

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met hoofdlijnen gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk gebied en van bredere stikstofbeleid

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) presenteert de Eerste en Tweede Kamer de hoofdlijnen van de gecombineerde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2022

Kwartaalrapportage implementatie bronmaatregelen (4-2021)

Kwartaalrapportage implementatie bronmaatregelen (4e kwartaal 2021). 

Rapport | 01-04-2022

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2021 (periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022)

De rapportage gaat over de voortgang  in de 2e helft van 2021 van de projecten die onder de Tracéwet vallen tot en met de ...

Rapport | 28-03-2022

Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2021

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage toe van de Tracéwetplichtige projecten over de 2e helft ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2022

Kamerbrief reactie op brief provincie Overijssel over handhaving PAS-meldingen

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op een brief van de provincie Overijssel over PAS-meldingen en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2022

Beantwoording vragen over de toename van het stikstofoverschot en nieuwe gerechtelijke uitspraken die het huidige stikstofbeleid afkeuren

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over de toename van het stikstofoverschot en nieuwe ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2022

Kamerbrief met reactie op 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof en ontwikkelingsruimte' en ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’

Minister Van der Wal-Zegglink (Natuur en Stikstof) reageert op zowel het memo ‘Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-03-2022

Besluit op Wob-verzoek over criteria legalisatie PAS-melders

Besluit op een verzoek om informatie over de criteria voor legalisatie van PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof). Het verzoek ...

Wob-verzoek | 18-03-2022

Synergie en spanning

Het rapport bevat een literatuurstudie naar samenhang tussen beleidsinstrumenten voor verschillende transities (overgangen). Het ...

Rapport | 18-03-2022

Literatuuronderzoek integrale benadering van maatschappelijke opgaven en transities

Het rapport bevat een literatuurstudie naar keuzes van bedrijven en decentrale overheden bij hun inzet voor de transitie ...

Rapport | 18-03-2022