Documenten - Aanpak stikstof

144 documenten over Aanpak stikstof

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Adviesrapport rentevoet kosteneffectiviteit wet milieubeheer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) analyseert de rentevoet voor de berekening van de kosteneffectiviteit van ...

Rapport | 13-12-2019

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht vraag naar elektrische bouwmachines

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Vraag naar elektrische bouwmachines ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2019

Toespraak van minister Van Veldhoven bij symposium stikstofarm bouwen

Toespraak van minister Van Veldhoven bij symposium stikstofarm bouwen, op 12 december 2019 in Den Haag. Alleen het gesproken ...

Toespraak | 12-12-2019

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek

Minister Schouten beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het maatregelenpakket voor de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-12-2019

Nadere afspraken met provincies over beleidsregels

Hierbij informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de afspraken die gemaakt zijn met de provincies over de beleidsregels ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2019

Kamerbrief over ontwikkelingen in de luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de 1e en 2e wijziging van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2019

Kamerbrief over instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-12-2019

Statement Rijk-IPO Bestuurlijk Overleg 29 november 2019

Dit schriftelijke statement is van het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en komt voort uit het Bestuurlijk Overleg ...

Publicatie | 29-11-2019

Rapport inventarisatie onbenutte emissieruimte in vergunningen van veehouderijen rondom de Peelvenen

Rapport | 29-11-2019

Uitstelbrief Kamervragen over vervroegde luchtvaartadvies en rapportage stikstofuitstoot op grote hoogte

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het vervroegde luchtvaartadvies van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-11-2019