Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen

Het kabinet neemt maatregelen om de hoeveelheid stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel te verminderen. Hierdoor kan een aantal sectoren, zoals de bouwsector, weer vergunningen aanvragen. Met een vergunning kunnen bedrijven hun werkzaamheden weer oppakken. Het kabinet breidt de maatregelen de komende maanden verder uit. Door de huidige maatregelen wordt de bouw van zo’n  75.000 woningen weer mogelijk.

Vergunningverlening in bouwsector weer op gang

Om de vergunningverlening in de (woning)bouwsector op gang te krijgen, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u

Op wegen met een snelheidslimiet van 120 of 130 km/u mogen automobilisten overdag niet harder dan 100 km/u rijden. Tussen 19:00-06:00 uur mogen ze wel 120 of 130 km/u rijden.

Aanpassing veevoer

Veevoer bevat vaak meer eiwit dan een dier nodig heeft. Daardoor komt er meer ammoniak uit  urine en mest. De ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. Een aanpassing in het voer vermindert dus de uitstoot van stikstof uit de veehouderij.

Een voorwaarde is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. Het kabinet betrekt de veehouderij bij de uitwerking van de plannen.

Uitbreiding Subsidieregeling varkenshouderijen met €60 miljoen

De eerder aangekondigde saneringsregeling varkenshouderijen wordt uitgebreid. Voor deze subsidieregeling is eerder al €120 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het kader van het Urganda-vonnis is het subsidieplafond verhoogd tot €180 miljoen euro. Deze regeling stelt een subsidie beschikbaar voor varkenshouder die hun varkenshouderij willen beëindigen.

Bouw 75.000 woningen

Deze maatregelen maken het onder andere mogelijk dat in 2020 circa 75.000 woningen gebouwd worden. Ook bieden de maatregelen ruimte om projecten voor kustbescherming-, water- en wegenveiligheid weer door te laten gaan. Dit staat in de Kamerbrief met maatregelen voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector.