Groningen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Groningen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 7 pagina's | 265 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 1 pagina | 143 kB)

Samenvatting uitvoeringsplan (PDF | 16 pagina's | 921 kB)

Uitvoeringsplan (PDF | 53 pagina's | 2,0 MB)

Bijlage I gegevens Paddepoel (PDF | 12 pagina's | 2,0 MB)

Bijlage II gegevens Selwerd (PDF | 7 pagina's | 1,1 MB)

Bijlage III Samenwerkingsovereenkomst (PDF | 8 pagina's | 3,7 MB)

Aanvulling uitvoeringsplan (PDF | 10 pagina's | 326 kB)

Collegebesluit (PDF | 4 pagina's | 755 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 5 pagina's | 941 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 4 pagina's | 508 kB)