Zoetermeer - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Zoetermeer diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 231 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF| 2 pagina's | 137 kB)

Aanvraag en samenvatting uitvoeringsplan (PDF | 7 pagina's | 239 kB)

Bijlage 1 Green Deal Aardgasvrij Palenstein (PDF | 11 pagina's | 914 kB)

Bijlage 2 Uitvoeringsplan (PDF | 44 pagina's | 5,2 MB)

Bijlage 3 Ondersteuningsverklaringen (PDF | 4 pagina's | 497 kB)

Bijlage 4 Wijkkrant (PDF | 6 pagina's | 3,6 MB)

Bijlage 5 Verkenning Collectieve WKO Greenvis (PDF | 17 pagina's | 1,5 MB)

Bijlage 6 Collegebesluit Plan van Aanpak Palenstein Aardgasvrij (PDF | 3 pagina's | 553 kB)

Bijlage 7 CIV Actieprogramma Living Lab Palenstein (PDF | 3 pagina's | 446 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 7 pagina's | 849 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 4 pagina's | 479 kB)