Nijmegen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Nijmegen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 7 pagina's | 240 kB)

Aanvraag Nijmegen Proeftuin aardgasvrij (PDF | 22 pagina's | 3,1 MB)

De Gemeenschap, Portaal, Talis, Winkelcentrum en Woongenoot (PDF | 8 pagina's | 1,4 MB)

Collegebesluit (PDF | 32 pagina's | 1,7 MB)

Raadsbrief warmtetransitie en warmtenet (PDF | 14 pagina's | 602 kB)

Hoofdtransportnet distributienet Nijmegen (PDF | 1 pagina | 137 kB)

Coalitieakkoord (PDF | 37 pagina's | 1,3 MB)

Warmtevisie, collegevoorstel, persbericht (PDF | 73 pagina's | 8,3 MB)

Besluitenlijst college B&W (PDF | 3 pagina's | 60 kB)

Lokaal programmeren Liander (PDF | 17 pagina | 2,2 MB)

Warmtekansen Dukenburg (PDF | 1 pagina | 340 kB)

Businesscase Zwanenveld CE (PDF | 5 pagina's | 540 kB)

Kostenindicatie Alliander (PDF | 13 pagina's | 1,3 MB)

Kansen corporaties Werksessie Nijmegen (PDF | 22 pagina's | 2,1 MB)

Bestuurlijke samenvatting Routekaart Energietransitie (PDF | 4 pagina's  | 456 kB)

Regionale routekaart energietransitie (PDF | 65 pagina's | 4,9 MB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 6 pagina's | 739 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 5 pagina's | 486 kB)