Nijmegen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Nijmegen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download 'Convenant'1/18

PDF document | 240 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Aanvraag Nijmegen Proeftuin aardgasvrij'2/18

PDF document | 3,1 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'De Gemeenschap, Portaal, Talis, Winkelcentrum en Woongenoot'3/18

PDF document | 1,4 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Collegebesluit'4/18

PDF document | 1,7 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Raadsbrief warmtetransitie en warmtenet'5/18

PDF document | 602 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Hoofdtransportnet distributienet Nijmegen'6/18

PDF document | 137 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Coalitieakkoord'7/18

PDF document | 1,3 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Warmtevisie, collegevoorstel, persbericht'8/18

PDF document | 8,3 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Besluitenlijst college B&W'9/18

PDF document | 60 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Lokaal programmeren Liander'10/18

PDF document | 2,2 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Warmtekansen Dukenburg'11/18

PDF document | 340 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Businesscase Zwanenveld CE'12/18

PDF document | 540 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Kostenindicatie Alliander'13/18

PDF document | 1,3 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Kansen corporaties Werksessie Nijmegen'14/18

PDF document | 2,1 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Bestuurlijke samenvatting Routekaart Energietransitie'15/18

PDF document | 456 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Regionale routekaart energietransitie'16/18

PDF document | 4,9 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Verslag reflectieve monitor 2019'17/18

PDF document | 6 pagina's | 739 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Verslag reflectieve monitor 2020'18/18

PDF document | 5 pagina's | 486 kB

Convenant | 26-02-2019