Rotterdam - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Rotterdam diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 483 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 2 pagina's | 135 kB)

Samenvatting Uitvoeringsplan (PDF | 13 pagina's | 1,3 MB)

Uitvoeringsplan (PDF | 36 pagina's | 2,5 MB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 8 pagina's | 426 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 4 pagina's | 489 kB)