Wageningen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Wageningen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download 'Convenant' 1/18

PDF document | 8 pagina's | 324 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Uitvoeringsplan' 2/18

PDF document | 706 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Intentieverklaring' 3/18

PDF document | 318 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Collegebesluit' 4/18

PDF document | 86 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Aanbeveling Gelderse Energie Akkoord' 5/18

PDF document | 29 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Aanbeveling Liander' 6/18

PDF document | 69 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 1' 7/18

PDF document | 142 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 2' 8/18

PDF document | 148 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 3' 9/18

PDF document | 148 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 4' 10/18

PDF document | 120 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 5' 11/18

PDF document | 133 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 6' 12/18

PDF document | 116 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Gemeente propositie Wageningen Ede woningverduurzaming ESCos' 13/18

PDF document | 215 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Businesscase ESCo Nijkerk' 14/18

PDF document | 2 MB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Activiteiten en deliverals opzet ESCo Wageningen Ede' 15/18

PDF document | 296 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Planning Wijkaanpak Aardgastransitie Wageningen 2019-2020' 16/18

PDF document | 66 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Verslag reflectieve monitor 2019' 17/18

PDF document | 7 pagina's | 840 kB

Convenant | 26-02-2019

Download 'Verslag reflectieve monitor 2020' 18/18

PDF document | 5 pagina's | 474 kB

Convenant | 26-02-2019