Wageningen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Wageningen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 324 kB)

Uitvoeringsplan (PDF | 14 pagina's | 706 kB)

Intentieverklaring (PDF | 2 pagina's | 318 kB)

Collegebesluit (PDF | 4 pagina's | 86 kB)

Aanbeveling  Gelderse Energie Akkoord (PDF | 1 pagina | 29 kB)

Aanbeveling  Liander (PDF | 1 pagina | 69 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 1 (PDF | 1 pagina | 142 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 2 (PDF | 1 pagina | 148 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 3 (PDF | 2 pagina's |148 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 4 (PDF | 1 pagina | 120 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 5 (PDF | 1 pagina | 133 kB)

Exploitatie coöperatie Benedenbuurt 6 (PDF | 1 pagina | 116 kB)

Gemeente propositie Wageningen Ede woningverduurzaming ESCos (PDF | 2 pagina's | 215 kB)

Businesscase ESCo Nijkerk (PDF | 107 pagina's | 2,0 MB)

Activiteiten en deliverals opzet ESCo Wageningen Ede (PDF | 3 pagina's | 296 kB)

Planning Wijkaanpak Aardgastransitie Wageningen 2019-2020 (PDF | 2 pagina's | 66 kB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 7 pagina's | 840 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 5 pagina's | 474 kB)