Amsterdam - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Amsterdam diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 8 pagina's | 247 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 3 pagina's | 225 kB)

Uitvoeringsplan (PDF | 15 pagina's | 1,8 MB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 8 pagina's | 855 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)