Brunssum - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

De gemeente Brunssum diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Convenant (PDF | 7 pagina's | 238 kB)

Aanbiedingsbrief (PDF | 2 pagina's | 109 kB)

Collegevoorstel incl besluit (PDF | 8 pagina's | 308 kB)

Brief college inzake verzoek medewerking (PDF | 2 pagina's | 198 kB)

Aanvraag proeftuin en Samenvatting uitvoeringsplan (PDF | 6 pagina's | 167 kB)

Uitvoeringsplan (PDF | 46 pagina's | 1,6 MB)

Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 4 pagina's | 726 kB)

Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 5 pagina's | 475 kB)