Antwoorden op Kamervragen over gasaansluitingen in nieuwbouwwijken Hardenberg

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Eijs en Jetten (beiden D66) over het bericht dat Hardenberg in alle nieuwbouwwijken gasaansluitingen toelaat.