Beantwoording Kamervragen over Klimaat enveloppe regeerakkoord

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord).