Update: Relevante informatie bij indienen van aanvraag 2018 voor proeftuin bestaande wijk aardgasvrij

Dit bericht is bedoeld voor gemeenten die overwegen een aanvraag in te dienen voor een proeftuin om een bestaande wijk aardgasvrij te maken. Dit is een decentralisatie-uitkering. Aanvragen kunnen tot 1 juli 2018 worden ingediend.

Openbaarheid van de geselecteerde aanvragen

De aanvragen van de gemeenten aan wie een doeluitkering wordt toegekend, worden online gepubliceerd. Publicatie zal plaatsvinden in de periode na 1 oktober. Vertrouwelijke informatie uit de aanvraag zal niet openbaar worden gemaakt. In verband hiermee wordt verzocht om in de aanvraag aan te geven welke gegevens vertrouwelijk moeten worden behandeld. Indien een gemeente reeds een aanvraag heeft ingediend, wordt verzocht deze informatie alsnog te verstrekken via PAW@minbzk.nl.

Betaling BTW uit de gevraagde rijksbijdrage

Indien de door de gemeente aangevraagde bijdrage kosten voor de BTW bevat, dient dit in de financiële onderbouwing te worden aangegeven. Tevens dient te worden aangegeven of ten aanzien van (een deel van) de kosten de BTW teruggevraagd kan worden middels het BTW-compensatiefonds. De beschikbare middelen voor de proeftuinen betreffen een bruto-uitkering, waarvan een deel van het bedrag middels het BTW-compensatiefonds ontvangen kan worden, mits hier aanspraak op gemaakt kan worden. 

Datalimiet van 25 MB

Houd er rekening mee dat er een limiet van maximaal 25 MB geldt voor gehele aanvraag (incl. bijlagen). Aanvragen kunnen tot 1 juli ingediend worden via PAW@minbzk.nl.
 
Voor vragen over het bovenstaande bericht kunt u een e-mail sturen naar: paw@minbzk.nl.