Overzicht aanvragen aardgasvrije wijken

De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 hebben 74 gemeenten samen 75 aanvragen voor deelname aan de eerste proef ingediend. Uit deze aanvragen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 27 gemeenten gekozen. Een commssie heeft de minister daarover geadviseerd.