's-Hertogenbosch (Het Zand) - Aanvraag Proeftuin Aardgasvrij Wijk (2e ronde)

De gemeente 's-Hertogenbosch (Het Zand), diende in 2020 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de tweede selectie van 19 deelnemende gemeenten.