's-Hertogenbosch (Het Zand) - Aanvraag Proeftuin Aardgasvrij Wijk (2e ronde)

De gemeente 's-Hertogenbosch (Het Zand), diende in 2020 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de tweede selectie van 19 deelnemende gemeenten.

Verslag reflectieve monitor 2021 (PDF | 5 pagina's | 352 kB)