Kennis en ervaring delen over aardgasvrije wijken

Alle gemeenten maken plannen voor aardgasvrije wijken. Sommigen zijn al heel ver. Anderen zijn net begonnen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelt een speciaal programma voor alle gemeenten in Nederland. En voor alle partijen waar zij mee samenwerken. Voor dit programma stelt de Rijksoverheid € 5 miljoen beschikbaar.

Doel van het Kennis- en Leerprogramma (KLP)

Het doel van het programma is om te leren van het Programma Aardgasvrije Wijken. Wat zijn de verbeterpunten en de successen? Dit wordt bekeken aan de hand van 7 thema’s:

  • Regie en organisatie
  • Kosten en financiering
  • Participatie en communicatie
  • Technische oplossingen
  •  Juridische (on)mogelijkheden
  • Verbinden van opgaven
  • Datagedreven planvorming

Het KLP organiseert via bijeenkomsten en digitale communities uitwisseling van praktijkervaring en kennis voor raadsleden, wethouders en beleidsambtenaren. De do’s en don’ts van de proeftuinen zijn erg nuttig te weten voor alle gemeenten. 

Meedoen met het kennis- en leerprogramma

Alle gemeenten kunnen meedoen aan het kennis- en leerprogramma. Wilt u uw gemeente aanmelden? Neem dan contact op met het programmateam via paw@minbzk.nl