Moet ik meebetalen en meewerken aan een aardgasvrije wijk in mijn gemeente?

Gemeenten bepalen wie de rekening voor aanpassingen binnen en buiten de woning moet betalen. Zij maken daarover afspraken met bewoners, maar ook met andere organisaties. Bijvoorbeeld met de netbeheerders of woningcorporaties. De gemeente mag echter niet zomaar woningen aanpassen. De bewoner moet altijd toestemming geven. Dat geldt ook bij de proeftuinen aardgasvrije wijken.

Het kost veel geld om woningen en wijken aardgasvrij en duurzaam te maken. Maar het bespaart ook geld. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening.