Hoeveel geld is er beschikbaar voor aardgasvrije wijken?

Het kabinet stelt tussen 2018 en 2028 435 miljoen euro beschikbaar voor het interbestuurlijk programma Aardgasvrije Wijken.

In totaal is ongeveer 380 miljoen euro bestemd voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hiervan is 120 miljoen euro in 2018 en 2019 vastgelegd voor de eerste 27 proeftuin-gemeenten. De rest van het bedrag is bestemd voor andere activiteiten, zoals een Kennis- en Leerprogramma.