Duurzame anticonceptie vergoed om herhaalde abortus te voorkomen

Jaarlijks vinden er in Nederland zo’n 30.000 abortussen plaats. Bij een derde van deze vrouwen is dat niet de eerste keer. Om herhaalde abortussen te voorkomen maken de ministers De Jonge en Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het mogelijk dat het plaatsen van een spiraaltje na een zwangerschapsafbreking vergoed wordt en dat vrouwen in bepaalde persoonlijke omstandigheden ook de kosten van het spiraaltje vergoed kunnen krijgen nadat zij een zwangerschapsafbreking hebben ondergaan.

Minister Bruins past daarvoor de Subsidieregeling abortusklinieken aan. Per 1 januari 2020 is er in de regeling een tarief opgenomen voor de vergoeding van de plaatsing van langdurige anticonceptie in een abortuskliniek. Daar bovenop komt nog voor elke behandeling een vergoeding van 10% van de kosten van het spiraaltje. Abortusklinieken hebben met dit extra geld ruimte voor maatwerk om (een deel van) de kosten van het langdurige anticonceptiemiddel te vergoeden voor vrouwen.  Deze maatregel is bedoeld om de drempel weg te nemen voor het gebruik van langdurige anticonceptie voor vrouwen die niet in staat zijn zelf te zorgen voor langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje vanwege de specifieke omstandigheden waarin zij leven. Zo wordt de kans op een herhaalde abortus verkleind.