Veelgestelde vragen over Aanmeldpunt afstand en adoptie 1956-1984

Veelgestelde vragen over het aanmeldpunt voor onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956-1984.

Hoe kom ik in contact met het aanmeldpunt?

U kunt op 3 verschillende manieren contact opnemen met het aanmeldpunt als u wilt meedoen met het onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956-1984:

 • U kunt bellen op nummer 088-1264960. Het aanmeldpunt is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
 • U kunt een e-mail sturen naar afstandenadoptie@minjenv.nl. Het aanmeldpunt neemt dan contact met u op.
 • U kunt een brief sturen met uw verhaal naar:

Nederlandse afstand en adoptie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag.

Ik heb vragen over het onderzoek en over deelname. Kan ik daarvoor terecht bij het aanmeldpunt?

Bij het aanmeldpunt kunt u ook terecht voor vragen over het onderzoek. Of als u nog twijfelt over deelname.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor het onderzoek?

Aanmelden voor het onderzoek kan tot 1 juni 2020. Het aanmeldpunt blijft tot maart 2021 bereikbaar voor vragen over het onderzoek. Of wanneer u uw verhaal wilt vertellen.  

Worden de telefonische gesprekken opgenomen?

Nee, deze worden niet opgenomen. De medewerker maakt schriftelijke aantekeningen van uw antwoorden. Als u hiervoor toestemming geeft worden deze aantekeningen gedeeld met de onderzoekers.  

Ik wil graag via het telefonisch aanmeldpunt melding doen. Een lang telefoongesprek is voor mij te duur. Kunt u mij terug bellen?

U kunt bij de medewerker aangeven dat de telefoonkosten voor u te duur zijn. De medewerker schrijft dan uw telefoonnummer op en belt u terug. U kunt ons ook mailen op afstandenadoptie@minjenv.nl met het verzoek u op te bellen. Meld dan uw uw telefoonnummer en de dagen en tijden waarop u bereikbaar bent. 

Ik heb telefonisch of via de e-mail een melding gedaan. Maar ik wil nog iets aanvullen of aanpassen. Is dit nog mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Dit kunt u doen door een e-mail met uw wijzigingen en naam te sturen naar afstandenadoptie@minjenv.nl . U kunt ook bellen met het aanmeldpunt op nummer 088-1264960. Het aanmeldpunt is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Mag ik anoniem een melding doen?

Dat mag. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te delen. U helpt het onderzoek wel uw geslacht en geboortejaar te vermelden, maar dit hoeft niet. De onderzoekers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens om. Deze worden alleen met de onderzoekers gedeeld.

Ik wil wel graag mijn verhaal vertellen, maar ik wil niet dat mijn verhaal gebruikt wordt voor het onderzoek. Is dit mogelijk?

Als u niet wilt meedoen aan het onderzoek, kunt u uw ervaringen delen of uw verhaal vertellen aan de medewerker van het aanmeldpunt. U kunt ook contact opnemen met verschillende organisaties:

Ik heb al eerder een e-mail of brief naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd met daarin mijn verhaal. Is dit voldoende als melding of moet ik nog iets doen nu het aanmeldpunt bestaat?

Het aanmeldpunt ontvangt graag nog een keer uw melding. U kunt aan de laten weten dat u eerder een brief of e-mail heeft gestuurd.

Wat gebeurt er met mijn verhaal?

We zoeken naar een vorm om alle verhalen een  vaste plek te geven. Zodra hierover meer bekend is leest u dat op Rijksoverheid.nl.

Kan ik een kopie van het eindrapport krijgen?

Wanneer het eindrapport van het onderzoek klaar is, kunt u het bekijken en downloaden op Rijksoverheid.nl.

Wat is de looptijd van het onderzoek? Wanneer komt het eindrapport uit?

Het onderzoek loopt tot eind 2020. Het eindrapport verschijnt waarschijnlijk in februari 2021. Wij sturen alle deelnemers aan het onderzoek waarvan wij de contactgegevens hebben een bericht als het eindrapport op Rijksoverheid.nl staat.  

Wanneer kan ik meedoen aan het onderzoek? 

U kunt meedoen met het onderzoek naar afstand en adoptie als u tussen 1956 en 1984:

 • als moeder of vader afstand deed van uw kind voor adoptie;
 • een kind uit Nederland heeft geadopteerd;
 • als kind bent afgestaan voor bijvoorbeeld adoptie, ook als dit niet volgens de regels ging;
 • als kind onderdak kreeg nadat u was afgestaan voor adoptie, zonder toestemming van uw biologische moeder of vader;
 • ouder was van een afstandsmoeder, ook als zij een (licht) verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis had;
 • familie, vriend, buurman of buurvrouw was van een afstandsouder;
 • onderdak heeft gegeven aan een afgestaan kind, zonder dat hiervoor de officiële regels zijn gevolgd.  

U kunt ook uw verhaal delen wanneer u betrokken was als bijvoorbeeld:

 • verzorger, verpleger, voedvrouw of arts;
 • medewerker van een maatschappelijke organisatie, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of Fiom;
 • hulpverlener in een tehuis voor ongetrouwde moeders of een kindertehuis;
 • dominee of geestelijke.

Heeft u persoonlijk materiaal zoals foto’s, brieven en dagboeken over afstand en adoptie tussen 1956 en 1984? Deze mag u ook delen met het aanmeldpunt.

Ik kan vertellen over adoptie uit het buitenland. Is dat ook te gebruiken voor het onderzoek?

Nee, hier gaat alleen om Nederlandse afstand en adoptie.  Adopties van in het buitenland geboren kinderen vallen hier niet onder.

Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy tijdens het onderzoek?

Uw persoonsgegevens en uw verhaal worden niet gedeeld met anderen. Wij zullen nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan. Uw naam komt ook niet in het eindrapport.

Als ik melding doe, gaat u dan informatie over mij opvragen bij andere organisaties?

Nee, wij vragen nooit bij andere partijen informatie over u op.

Wat gebeurt er met mijn verhaal nadat het onderzoek is afgerond? Worden deze vernietigd?

De informatie die u aan het aanmeldpunt heeft gegeven wordt na het onderzoek bewaard bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gebeurt volgens de regels van de archiefwet. Als u dit niet wilt kunt u dat aangeven. Dan wordt uw informatie vernietigd.

Wat gebeurt er met de (historische) documenten ik heb aangeleverd voor het onderzoek?

Deze documenten gaan naar een archief als u hiervoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven,.

Komt mijn naam in het eindrapport te staan?

Nee, uw naam komt niet in het rapport te staan.

Als ik melding doe, ben ik dan verplicht om op alle vragen antwoord te geven?

Nee, als u bepaalde vragen niet wilt of kunt beantwoorden, dan hoeft u dat niet te doen.

Ik wil graag begeleiding nadat ik mijn verhaal heb verteld. Waar kan ik naartoe?

U kunt contact opnemen met Fiom via info@fiom.nl of telefonisch 088 126 49 00.

Ik kom graag in contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik.

Er zijn verschillende organisaties van afstandsmoeders en –kinderen waar u terecht kunt: