Hoe kan ik meedoen aan het onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956 en 1984?

U kunt u aanmelden voor deelname aan het onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Dit doet u door contact op te nemen met het Aanmeldpunt afstand en adoptie. U kunt u tot 31 juli 2020 aanmelden. 

Afstand en adoptie door druk

De Radboud Universiteit deed in 2017 onderzoek naar vrouwen die tussen 1956 en 1984 afstand deden van hun kind voor adoptie. Volgens dit onderzoek gebeurde dit veel onder druk. De overheid wil nog meer duidelijkheid over de situaties van de afstandsouders, afstandskinderen en adoptieouders. En over de rol van de overheid. De overheid wil hiervan leren en als dat nodig regels en afspraken aanpassen over bijvoorbeeld adoptie. Daarom loopt er tot voorjaar 2021 een uitgebreider onderzoek door onderzoekers van Verwey-Jonker Instituut.

De onderzoekers nemen persoonlijke ervaringen van bijvoorbeeld afstandsouders of adoptiekinderen mee in het onderzoek. En ook materiaal als foto’s en brieven.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor het delen van mijn ervaringen?

U kunt u als ouder aanmelden voor deelname aan het onderzoek naar afstand en adoptie:

 • als u tussen 1956 en 1984 afstand deed van uw kind voor adoptie;
 • als u tussen 1956 en 1984 door seksueel misbruik of incest een kind heeft gekregen en uw kind (gedwongen) moest afstaan;
 • als u denkt dat uw kind tussen 1956 en 1984 in het illegale adoptiecircuit is verdwenen;
 • als uw kind onvindbaar is omdat er geen adoptiepapieren van zijn.

(Adoptie)kinderen kunnen meedoen met het onderzoek naar afstand en adoptie:

 • als u tussen 1956 en 1984 bent afgestaan voor bijvoorbeeld adoptie, ook als dit niet volgens de regels ging;
 • als u tussen 1956 en 1984 onderdak kreeg nadat u was afgestaan voor adoptie, zonder toestemming van uw biologische moeder of vader;
 • als u vermoedt dat u illegaal bent geadopteerd.

U kunt ook meedoen met het onderzoek naar afstand en adoptie:

 • als u tussen 1956 en 1984 een kind uit Nederland heeft geadopteerd;
 • als u ouder bent van een afstandsmoeder, ook als zij een (licht) verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis had;
 • als u familie, vriend, buurman of buurvrouw was van een afstandsouder;
 • als u tussen 1956 en 1984 onderdak gaf aan een afgestaan kind, zonder dat hiervoor de officiële regels zijn gevolgd;
 • als u iets weet over illegale adoptie uit uw omgeving tussen 1956 en 1984.  

U kunt ook uw verhaal delen wanneer u betrokken was als bijvoorbeeld:

 • verzorger, verpleger, voedvrouw of arts;
 • medewerker van een maatschappelijke organisatie, zoals de Raad voor de Kinderbescherming of Fiom;
 • hulpverlener in een tehuis voor ongetrouwde moeders of een kindertehuis;
 • dominee of geestelijke.

Heeft u persoonlijk materiaal zoals foto’s, brieven en dagboeken over afstand en adoptie tussen 1956 en 1984? Deze mag u ook delen met het meldpunt.

Aanmelden voor het onderzoek afstand en adoptie

Wilt u uw verhaal en ervaringen delen voor het onderzoek naar afstand en adoptie 1956-1984? Dat kan nog tot en met 31 juli 2020. Meld u aan via: afstandenadoptie@verwey-jonker.nl.

Nadat u zich heeft aangemeld, zal telefonisch een afspraak met u worden gemaakt. Tijdens de afspraak vertelt u uw verhaal en een onderzoeker stelt een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden op de vragen, beoordeelt het onderzoeksteam of u een uitnodiging krijgt voor een diepte-interview.

Ervaring delen over het aanmeldpunt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het Aanmeldpunt afstand en adoptie. Wilt u uw positieve of negatieve ervaring met het aanmeldpunt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar afstandenadoptie@minjenv.nl

Ook kunt u een brief sturen naar: 

Aanmeldpunt afstand en adoptie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Hoe gaan de onderzoekers om met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens en uw verhaal worden niet gedeeld met anderen. Ook komt uw naam niet in het eindrapport. Er worden geen persoonlijke gegevens over u opgevraagd bij andere organisaties. 

Geeft het onderzoek ook antwoord op mijn persoonlijke vragen?

De onderzoekers van Verwey-Jonker Instituut gebruiken uw persoonlijke ervaringen voor het onderzoek naar afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Zij kunnen u niet helpen bij persoonlijke vragen over bijvoorbeeld contactgegevens van uw kind.

Als afstandsmoeder bent u eigenaar van uw afstandsdossier, waar informatie instaat over het proces van uw afstand. U kunt dit afstandsdossier gratis opvragen bij FIOM. Bent u adoptiekind en wilt u deze informatie ook bekijken? Dan moet de afstandsmoeder eerst toestemming geven.