Welk onderzoek loopt op dit moment naar afstand en adoptie?

Het Verwey-Jonker Instituut (VJI) doet onafhankelijk onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 tot 1984. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 is gegaan. En welke gevolgen dit had en heeft voor de betrokkenen.

Het onderzoek gebeurt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De onderzoekers gebruiken voor het onderzoek verschillende bronnen voor informatie.  Bijvoorbeeld archieven, documenten en uitkomsten van eerder onderzoek.De onderzoekers nemen ook persoonlijke ervaringen van Nederlandse afstandsouders – moeders én vaders-, afstandskinderen, adoptieouders en hulpverleners mee in het onderzoek.