Financiële steun voor getroffen inwoners en ondernemers in Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet wil inwoners en ondernemers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Zij kunnen gebruik maken van verschillende financiële regelingen om een deel van hun schade te vergoeden. Bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).  

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Voor een tegemoetkoming via deze wet komen (mogelijk) in aanmerking:

  • particulieren;
  • ondernemers;
  • overheden;
  • kerkgenootschappen;
  • verenigingen;
  • stichtingen.

Niet alle schade valt onder Wts. De Wts dekt alleen onverzekerbare schade. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Wts uit. Tot uiterlijk 16 december 2021 kon via de website van de RVO schade worden gemeld. Zie ook de veelgestelde vragen over de Wts.

Herstelactie schadeafhandeling via Wts-regeling

Alle waterschademeldingen van particulieren die via de Wts-regeling zijn gedaan, worden alsnog op dezelfde manier behandeld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert hiervoor een herstelactie uit.

Sommige aanvragen voor een tegemoetkoming in de schade door particulieren via de Wts-regeling zijn ongelukkigerwijs ongelijk behandeld. Dit komt omdat het begrip ‘inboedel’ in de Wts-regeling bij een deel van de schademeldingen ruimer is toegepast. Bij de herstelactie wordt de schade op eenzelfde manier vastgesteld. En worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld. 

Via de website van RVO kunt u zich aanmelden voor deze herstelactie. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden. Aanmelden kan tot 1 juli 2022.

Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021

Vrijdag 11 maart 2022 heeft de ministerraad ingestemd met de beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan op basis hiervan ongeveer 800 tot 900 schadegevallen afhandelen. De schadegevallen moeten:

  • uiterlijk 16 december 2021 bij RVO zijn gemeld;  
  • gaan over schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.
     

Extra eenmalige tegemoetkoming voor boeren en akkerbouwers

Landbouwers in de uiterwaarden van de bedijkte Maas kunnen tot en met 31 maart 2022 een schademelding doen voor de Beleidsregel Tegemoetkoming Teeltplanschade uiterwaarden Maas (TTU). De TTU geeft een eenmalige tegemoetkoming voor teeltplanschade. Er zijn wel voorwaarden. Lees meer informatie over de TTU en de voorwaarden op RVO.nl.  

Bijdrage voor rampbestrijding en verlening van bijstand

Colleges van B&W en veiligheidsregio’s kunnen bij de minister van Justitie en Veiligheid een bijdrage aanvragen. Deze bijdrage vergoedt (een deel van de) kosten die zij maken bij rampbestrijding. En voor de bijstand die ze bieden. 

Overige financiële regelingen

Inwoners en ondernemers uit het schadegebied in Limburg en Noord-Brabant kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, ook gebruik maken van de volgende financiële regelingen:

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.