Financiële steun voor getroffen inwoners en ondernemers in Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet wil inwoners en ondernemers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant. Zij kunnen gebruik maken van verschillende financiële regelingen om een deel van hun schade te vergoeden. Bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Voor een tegemoetkoming via deze wet komen (mogelijk) in aanmerking:

  • particulieren;
  • ondernemers;
  • overheden;
  • kerkgenootschappen;
  • verenigingen;
  • stichtingen.

Niet alle schade valt onder Wts. De Wts dekt alleen onverzekerbare schade. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Wts uit. Sinds 9 augustus kunt u op de website van de RVO via een meldingsformulier uw schade melden. Zie ook de veelgestelde vragen over de Wts.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 3e kwartaal van dit jaar opent waarschijnlijk eind augustus. De TVL is bedoeld voor ondernemers die door de coronabeperkingen omzet verliezen. En hierdoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten, zoals de huur.

Getroffen ondernemers kunnen ook gebruik maken van de TVL als zij aan de voorwaarden voldoen. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde als in de periode april tot en met juni.

Bijdrage voor rampbestrijding en verlening van bijstand

Colleges van B&W en veiligheidsregio’s kunnen bij de minister van Justitie en Veiligheid een bijdrage aanvragen. Deze bijdrage vergoedt (een deel van de) kosten die zij maken bij rampbestrijding. En voor de bijstand die ze bieden. 

Overige financiële regelingen

Inwoners en ondernemers uit het schadegebied in Limburg en Noord-Brabant kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, ook gebruik maken van de volgende financiële regelingen:

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie