Memorie van antwoord wetsvoorstel Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen.