Kamerbrief bij ontwerp-Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het ontwerp van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.