Aanbiedingsbrief bij wijziging Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

Staatssecretaris Van Veldhoven biedt de wijziging aan van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen. Het Besluit dient om de bodem en het grond- en oppervlaktewater beter te beschermen tegen restmaterialen na verbranding van afvalstoffen.