Antwoorden Kamervragen over vervuiling van Nederlandse waterwegen door plastickorrels

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Klokkenluider draagt nieuw bewijs aan voor zware vervuiling van Nederlandse waterwegen met plastickorrels'. Zij doet dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.