Antwoorden vragen so Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, GroenLionks, Partij voor de Dieren en BBB hadden de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 11 april 2022.