Bereikbaarheid 112

Hieronder treft u nieuwsberichten, een kamerbrief, en vragen en antwoorden aan over de landelijke storing van KPN op maandagmiddag 24 juni. Door deze storing konden burgers het landelijk alarmnummer 112 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 - 8844 niet bereiken.

Gezamenlijk onderzoek naar storing 112

De Inspectie Justitie en Veiligheid , de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Agentschap Telecom doen gezamenlijk onderzoek naar de storing in het telefonienetwerk van KPN. Dat staat in een nieuwsbericht van de Inspectie Justitie en Veiligheid van 26 juni 2019. Door de storing ontstond maandag 24 juni een ernstige storing waardoor 112 een aantal uren onbereikbaar was. De Inspectie JenV kijkt daarbij met name naar de crisiscommunicatie rondom de uitval. De IGJ onderzoekt of er meldingen van de zorgaanbieders zijn binnengekomen. En Agentschap Telecom gaat onderzoeken of KPN voldeed aan alle wettelijke en technische verplichtingen.