Afschrift brief van KPN over storing alarmnummer 112

Afschrift van de brief van KPN aan minister Grapperhaus over de landelijke storing bij KPN waardoor het landelijk alarmnummer 1-1-2 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 - 8844 niet bereikbaar waren.