Onderzoek meldkamers en Wijzigingswet meldkamers in relatie tot onderzoeken storing KPN

De Inspectie Justitie en Veiligheid meldt dat de uitkomsten van 3 onderzoeken naar de storingen bij KPN van 24 juni 2019 geen invloed zullen hebben op de Wijzigingswet meldkamers.