Beantwoording Kamervragen over concept-Regeling ambulancezorgvoorzieningen

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op vragen over de concept-Regeling ambulancezorgvoorzieningen. Zij reageert op het Verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met daarin de vragen van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de Regeling.

Beantwoording Kamervragen over concept-Regeling ambulancezorgvoorzieningen (PDF | 17 pagina's | 843 kB)