Kamerbrief stand van zaken alcohol- en drugtesten op de werkplek

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek.