Benoeming Nationaal Rapporteur Verslavingen

Om beter zicht te krijgen op de impact van verslavingen is in het coalitieakkoord afgesproken dat er een Nationaal Rapporteur Verslavingen wordt ingesteld. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee ingestemd Arnt Schellekens te benoemden tot Nationaal Rapporteur Verslavingen. Hij start per direct.

Staatssecretaris Van Ooijen: “Ik zie Arnt Schellekens als de geschikte kandidaat om de rol van Nationaal Rapporteur Verslavingen op zich te nemen. Als hoogleraar Verslaving en Psychiatrie aan het Radboudumc heeft hij een brede kennis van de verslavingsproblematiek. Hij gaat belangrijk werk verrichten.”

Arnt Schellekens is als psychiater en hoogleraar Verslaving en Psychiatrie verbonden aan het Radboudumc en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior en is als wetenschappelijk directeur verbonden aan het NISPA. Hij is ook voorzitter van de afdeling verslavingspsychiatrie van de European Psychiatric Association. Als hoofddocent is hij verbonden aan de opleidingen voor verslavingsartsen in Nederland en de landelijke opleiding verslavingspsychiatrie.

Professor Schellekens: “Verslaving behoort tot de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen met de grootste impact. Daarom moeten we maximaal inzetten op het voorkomen van verslaving en mensen die verslaafd zijn geraakt de hulp bieden die zij nodig hebben. Het is heel goed dat deze coalitie hierop inzet. Als Nationaal rapporteur wil ik hieraan bijdragen door de overheid te adviseren over preventiebeleid en een goede, toegankelijke verslavingszorg.”

Takenpakket

De Rapporteur heeft de opdracht om beter zicht te bieden op de ontwikkelingen in en omvang van de verslavingsproblematiek in Nederland. Het gaat daarbij om een brede definitie van verslavingen. Ook zal de Rapporteur adviseren over preventiemaatregelen en het evalueren van genomen maatregelen in de aanpak van verslavingsproblematiek. De aanbevelingen kunnen gericht worden tot het Rijk, lokale overheden en andere bestuursorganen, maar ook tot andere betrokkenen zoals verslavingszorginstellingen.

De Nationaal Rapporteur Verslavingen vervult zijn taken onafhankelijk en rapporteert jaarlijks over de aanpak van verslavingen aan de staatssecretaris van VWS. Begin 2025 wordt de start van het instituut Nationaal Rapporteur Verslavingen geëvalueerd. Deze evaluatie wordt door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.