Waar moet ik als verkoper op letten bij het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol?

Verkoopt u alcohol in uw winkel of schenkt u alcohol in uw café of restaurant? U mag dan alleen alcohol verkopen aan jongeren boven de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet.

Alcoholpercentages en verkoop alcohol aan jongeren

Zwak alcoholhoudende drank (tot en met 14,9%) en sterk alcoholhoudende drank (15% of meer) mag u alleen verkopen aan jongeren boven de 18 jaar. Alcoholvrije en alcoholarme dranken met maximaal 0,5 % alcohol mag u wel verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Volgens de Drank- en Horecawet is alcoholhoudende drank namelijk een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan 0,5 % uit alcohol bestaat.

Verkoop van alcohol en legitimeren

Twijfelt u aan de leeftijd van de jongere die alcohol wil kopen? Dan moet u naar de leeftijd en een legitimatiebewijs vragen. Dit hoeft u niet te doen als het overduidelijk is dat de koper oud genoeg is.

Is het duidelijk dat de persoon boven de 18 de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar? Dan mag u de alcohol niet verkopen.

Gebruik van vals legitimatiebewijs bij kopen van alcohol

Soms proberen jongeren zich te identificeren met een nagemaakte ID-kaart. Is de kaart niet op het eerste gezicht als vals te herkennen en moet deze verder onderzocht worden? Dan kan dit u als verkoper niet verweten worden.

Is de nagemaakte ID-kaart een duidelijke kopie met een andere foto eroverheen geplakt? En is het meteen duidelijk dat het om een valse kaart gaat? Dan kan het u als verkoper wel worden verweten. U krijgt dan mogelijk een boete. De jongere zelf is sowieso strafbaar omdat dit identiteitsfraude is.

Jongeren onder 18 jaar in de slijterij

Jongeren onder de 18 jaar mogen alleen in een slijterij komen onder begeleiding van iemand van 21 jaar of ouder. Zonder begeleiding moet u jongeren onder de 18 jaar de toegang weigeren.

Jongeren moeten zich altijd legitimeren aan de kassa met een geldig identiteitsbewijs. U mag in uw slijterij geen alcohol verkopen aan iemand die jonger is dan 18 jaar. Een jongere die onder begeleiding van een volwassene in uw slijterij is, mag wel frisdrank afrekenen.

Maatregelen bij verkoop van alcohol aan jongeren onder 18 jaar

Supermarkten of horecagelegenheden die alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar kunnen een boete krijgen. Deze boete is € 1360.

Verkoopt uw supermarkt 3 keer binnen 1 jaar alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan kan de burgemeester u tijdelijk (maximaal 12 weken) verbieden alcohol te verkopen.

Verkoopt uw slijterij of horecagelegenheid vaker alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan kan de burgemeester uw drank- en horecavergunning of slijterijvergunning schorsen.