AOW betaalbaar houden

De kosten voor de AOW (Algemene Ouderdomswet) stijgen. Het aantal AOW’ers neemt toe, terwijl het aantal mensen dat meebetaalt aan de AOW daalt. Dit komt onder andere door de vergrijzing en doordat mensen langer leven dan vroeger.

Maatregelen betaalbaarheid

De overheid neemt verschillende maatregelen om de AOW betaalbaar te houden: 

AOW-leeftijd sneller omhoog

De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt ook de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Bij de berekening gaat het CBS ervan uit dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. In 2023 en 2024 blijft dit 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting minder snel is gestegen dan in voorgaande jaren.

Tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd
U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is:
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67
na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955 2022 67 + 3 maanden
na 30 september 1955 2023 67 + 3 maanden
na 30 september 1955 en voor 1 oktober 1956 2023 67 + 3 maanden
na 30 september 1956 en voor 1 oktober 1957 2024 67 + 3 maanden