Aanbieding antwoorden op Kamervragen van de vaste commissie voor SZW over brief van 6 juli 2021 over Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI

Staatssecretaris Wiersma  stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over brief van 6 juli 2021 Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen).