AOW

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

AOW-leeftijd berekenen

De leeftijd waarop uw AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent geboren. Bent u geboren na 1954? Dan is uw AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Of dit is later. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd namelijk af van hoe oud mensen gemiddeld worden.

Mijn AOW-leeftijd

Toelichting

De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. 

Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd maakt de overheid uiterlijk 5 jaar van tevoren bekend. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Bij de berekening gaat het CBS er van uit dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland