Ik bereik de AOW-leeftijd. Wat moet ik regelen?

Wat u moet doen als u de AOW-leeftijd bereikt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk wat u moet regelen als u de AOW-leeftijd bereikt. En waar u dit kunt doen. 

Geef antwoord op maximaal 6 vragen en weet wat u moet regelen

AOW-pensioen aanvragen

U woont in Nederland

AOW-pensioen (AOW) is een basispensioen van de overheid. Dit krijgt u als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont. Of als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U ontvangt AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft.

Zelf regelen

U moet uw AOW aanvragen bij de SVB. Let op: u krijgt vanzelf bericht van de SVB vanaf wanneer dit kan. Dit is ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

AOW aanvragen (SVB)

U woont in het buitenland

AOW-pensioen (AOW) is een basispensioen van de overheid. U ontvangt AOW vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW in Nederland. U kunt ook in een ander land verzekerd zijn voor een basispensioen van de overheid.

Zelf regelen

U moet uw AOW aanvragen bij de pensioeninstantie in het land waar u woont. Of in het land waar u het laatst verzekerd was voor de AOW. Hoe u uw AOW aanvraagt verschilt per land. Tip: neem 6 maanden voor uw AOW-leeftijd contact met de instantie die uw AOW regelt. Lees op de website van de SVB bij wie u precies moet zijn voor het aanvragen van uw AOW.

AOW aanvragen buiten Nederland (SVB)

AIO-aanvulling aanvragen

Het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven, heet minimuminkomen. Krijgt u AOW, maar is uw inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Deze AIO-aanvulling vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

Zelf regelen

U kunt een AIO-aanvulling aanvragen bij de SVB. Let op: u krijgt vanzelf bericht van de SVB of u hiervoor in aanmerking komt. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

AIO-aanvulling aanvragen (SVB)

Aanvullend pensioen aanvragen

U woont in Nederland

U heeft een aanvullend pensioen opgebouwd. Bijvoorbeeld bij een pensioenfonds via uw werkgever. Of door zelf te sparen via een pensioenfonds, bank of verzekeraar. Heeft u in een ander land dan Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u misschien ook in dat land pensioen opgebouwd.

Zelf regelen

U krijgt naast uw AOW een aanvullend pensioen. Dit heeft u bijvoorbeeld opgebouwd bij een pensioenfonds via uw werkgever. Of door zelf te sparen via een pensioenfonds, bank of verzekeraar. U heeft mogelijk ook pensioen opgebouwd in het land waar u woont.

U woont in het buitenland

U krijgt naast uw AOW een aanvullend pensioen. Dit heeft u bijvoorbeeld opgebouwd bij een pensioenfonds via uw werkgever. Of door zelf te sparen via een pensioenfonds, bank of verzekeraar. U heeft mogelijk ook pensioen opgebouwd in het land waar u woont.

Zelf regelen

U moet zelf uw aanvullend pensioen aanvragen bij uw (oud-)werkgever, pensioenfonds, bank, verzekeraar of buitenlandse overheid.

Huurtoeslag aanvragen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat dit omlaag? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de huurkosten. Of u toeslag krijgt en hoe hoog deze is hangt af van verschillende voorwaarden voor huurtoeslag.

Zelf regelen

U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Huurtoeslag aanvragen (Belastingdienst/Toeslagen)

Huurtoeslag wijzigen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat dit omlaag? Dan krijgt u misschien meer huurtoeslag.

Zelf regelen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat dit omlaag? Dan krijgt u misschien meer huurtoeslag.

Wijziging huurtoeslag doorgeven (Belastingdienst/Toeslagen)

Zorgtoeslag aanvragen

U woont in Nederland

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat dit omlaag? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Of u toeslag krijgt en hoe hoog deze is, hangt af van verschillende voorwaarden voor zorgtoeslag.

Zelf regelen

U kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Zorgtoeslag aanvragen (Belastingdienst/Toeslagen)

U woont in het buitenland

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Daardoor kunt u misschien zorgtoeslag krijgen als u in het buitenland woont. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen en het land waarin u woont.

Zelf regelen

U kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Zorgtoeslag aanvragen (Belastingdienst/Toeslagen)

Zorgtoeslag wijzigen

U woont in Nederland

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat uw inkomen omlaag? Dan krijgt u misschien meer zorgtoeslag.

Zelf regelen

U moet een wijziging van uw inkomen binnen 4 weken doorgeven aan de Belastingdienst. Dit doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Wijziging zorgtoeslag doorgeven (Belastingdienst/Toeslagen)

U woont in het buitenland

Als u de AOW-leeftijd bereikt, verandert waarschijnlijk uw inkomen. Gaat uw inkomen omlaag? Dan krijgt u misschien meer zorgtoeslag. U moet dan wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor zorgtoeslag in het buitenland.

Zelf regelen

U moet een wijziging van uw inkomen binnen 4 weken doorgeven aan de Belastingdienst. Dit doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Wijziging zorgtoeslag doorgeven (Belastingdienst/Toeslagen)

Anw-uitkering stoppen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw Anw-uitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw Anw-uitkering niet zelf te stoppen. Dit doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt hierover vanzelf bericht.

Bijstandsuitkering stoppen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw bijstandsuitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw bijstandsuitkering niet zelf te stoppen. Dit doet de gemeente. U krijgt hierover vanzelf bericht.

IOAW, IOW- of IOAZ-uitkering stoppen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw IOAW, IOW- of IOAZ-uitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw IOAW, IOW- of IOAZ-uitkering niet zelf te stoppen. Dit doet de gemeente of UWV. U krijgt hierover vanzelf bericht.

VUT-uitkering of vergelijkbare uitkering stoppen

U maakt zelf afspraken over de duur van uw VUT-uitkering of vergelijkbare uitkering. Stopt deze uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u vanaf dan AOW krijgen. Stopt deze eerder? Of wordt uw uitkering lager of gaat deze over in een ouderdomspensioen? Dan kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. En misschien een overbruggingsuitkering (OBR) krijgen. Hiermee kunt u uw inkomen aanvullen tot uw AOW-leeftijd.

Wordt geregeld

U hoeft uw IOAW, IOW- of IOAZ-uitkering niet zelf te stoppen. Dit doet de gemeente of UWV. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Wajong-uitkering stoppen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw Wajong-uitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw Wajong-uitkering niet zelf te stoppen. Dit doet UWV. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Een WIA- WAO-, of WAZ-uitkering stoppen

Bij een WIA-uitkering gaat het om een IVA-uitkering of WGA-uitkering. Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw WIA- WAO-, of WAZ-uitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw WIA- WAO-, of WAZ-uitkering niet zelf te stoppen. Dit doet UWV. U krijgt hierover vanzelf bericht.

WW- of Ziektewetuitkering stoppen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw WW- of Ziektewetuitkering. Vanaf dan kunt u AOW krijgen.

Wordt geregeld

U hoeft uw WW- of Ziektewetuitkering niet zelf te stoppen. Dit doet UWV. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Loonheffingskorting toepassen

U woont in Nederland

U krijgt uitkeringen van verschillende instanties. Elke instantie houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u uitbetaalt. Hierbij houden zij misschien allemaal rekening met de loonheffingskorting. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet dit automatisch op uw AOW. Passen meerdere instanties loonheffingskorting toe? Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Na afloop van het jaar moet u dan belasting bijbetalen. Lees meer over heffingskortingen bij meer dan 1 pensioenuitkering op Belastingdienst.nl

Zelf regelen

Laat maar 1 uitkeringsinstantie rekening houden met de loonheffingskorting. Het gunstigst is als de instantie dit doet waarvan u de hoogste uitkering krijgt. Laat de andere instanties weten dat zij geen loonheffingskorting moeten toepassen. Dit kan met het formulier: Opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Downloaden formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ (Belastingdienst)

U woont in het buitenland

U krijgt uitkeringen van verschillende instanties. Elke Nederlandse instantie houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u uitbetaalt. Hierbij houden zij misschien rekening met de loonheffingskorting. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet dit automatisch op uw AOW. Passen meerdere instanties loonheffingskorting toe? Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Na afloop van het jaar moet u dan belasting bijbetalen. Lees meer over heffingskortingen bij meer dan 1 pensioenuitkering op Belastingdienst.nl

Zelf regelen

Laat maar 1 Nederlandse uitkeringsinstantie rekening houden met de loonheffingskorting. Het gunstigst is als de instantie dit doet waarvan u de hoogste uitkering krijgt. Laat de andere instanties weten dat zij geen loonheffingskorting moeten toepassen. Dit kan met het formulier: Opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Downloaden formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ (Belastingdienst)

Voorlopige aanslag wijzigen

U woont in Nederland

Een voorlopige aanslag is een bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en verandert uw inkomen? Dan heeft dit invloed op uw voorlopige aanslag.

Zelf regelen

U moet een voorlopige aanslag zo snel mogelijk wijzigen. Met uw huidige voorlopige aanslag krijgt u misschien te weinig of te veel geld terug. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag in 1 keer moet betalen, nadat u aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. Een voorlopige aanslag wijzigen doet u met uw DigiD via Mijn toeslagen.

Voorlopige aanslag wijzigen (Belastingdienst)

U woont in het buitenland

Krijgt u AOW-pensioen van de Nederlandse overheid? Of ontvangt u een aanvullend pensioen uit Nederland, bijvoorbeeld via uw werkgever? Dan valt u onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Als buitenlandse belastingplichtige doet u dan jaarlijks aangifte inkomstenbelasting.

Een voorlopige aanslag is een bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en verandert uw inkomen? Dan heeft dit invloed op uw voorlopige aanslag.

Zelf regelen

U moet een voorlopige aanslag zo snel mogelijk wijzigen. Met uw huidige voorlopige aanslag krijgt u misschien te weinig of te veel geld terug. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag in 1 keer moet betalen, nadat u aangifte heeft gedaan. Het wijzigen van een voorlopige aanslag doet u met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016 voor buitenlandse belastingplichtigen'.

Voorlopige aanslag wijzigen (Belastingdienst)

Middelingsregeling toepassen

U woont in Nederland

Als u de AOW-leeftijd bereikt, kan het zijn dat uw inkomen sterk verandert. U betaalt dan waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan misschien gebruikmaken van de middelingsregeling en geld terugkrijgen.

Zelf regelen

U kunt gebruikmaken van de middelingsregeling via de Belastingdienst. Dit doet u met een schriftelijk verzoek aan uw belastingkantoor.

Middelingsregeling toepassen (Belastingdienst)

U woont in het buitenland

Krijgt u AOW van de Nederlandse overheid? Of aanvullend pensioen vanuit Nederland, bijvoorbeeld via uw werkgever? Dan moet u als buitenlandse belastingplichtige belasting betalen over uw inkomen. En doet u jaarlijks aangifte inkomstenbelasting.

Als u de AOW-leeftijd bereikt, kan het zijn dat uw inkomen sterk verandert. U betaalt dan waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan misschien gebruikmaken van de middelingsregeling en geld terugkrijgen.

Zelf regelen

Als u de AOW-leeftijd bereikt, kan het zijn dat uw inkomen sterk verandert. U betaalt dan waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan misschien gebruikmaken van de middelingsregeling en geld terugkrijgen.

Middelingsregeling toepassen (Belastingdienst)

Waar u aan moet denken voordat u de AOW-leeftijd bereikt ()

Waar u aan moet denken als u de AOW-leeftijd heeft bereikt ()