Wat is de algemene bijstandsnorm?

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen.

Bijstandsnormen

Tabel: Bijstandsnormen 
Leefsituatie Leeftijd Hoogte bijstandsuitkering
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd 100% van het netto minimumloon (samen)
Alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het netto minimumloon + extra kindgebonden budget
Jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag

Bekijk alle uitkeringsbedragen per 1 juli 2019.

Lagere bijstandsuitkering met huisgenoten (kostendelersnorm)

Het aantal huisgenoten telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Samenwonend in bijstand gelijk aan gehuwd

Als u samenwoont of een gezamenlijke huishouding voert, kunt u voor de bijstand gelijk worden gesteld met gehuwden. U heeft dan samen, net als een echtpaar, recht op een bijstandsuitkering voor gehuwden.

Inwonend kind boven de 18 jaar

Een jongere kan vanaf het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders. Voor thuis- en uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere algemene bijstandsnorm, de zogenaamde jongerennorm.

Bij de beoordeling van het recht op een eventuele aanvulling op deze jongerennorm houdt de gemeente rekening met de onderhoudsplicht van ouders. Is de jongere 21 jaar of ouder? Dan geldt er weliswaar een hogere algemene bijstandsnorm, maar mogelijk ook een (lagere) kostendelersnorm. Jongeren onder de 27 jaar hebben geen recht op algemene bijstand is als ze nog regulier onderwijs kunnen volgen waarvoor recht op studiefinanciering geldt.