Henriëtte Bersee

Henriëtte Bersee

Functie
Consul-generaal in Brazilië
Standplaats
São Paulo
E-mailadres
sao@minbuza.nl

Loopbaan

Naam:  Bersee, drs., Henriëtte

Geboren:  21 juni 1959, Tilburg

Functies

2018 - heden
Consul-generaal in São Paulo

2010 - 2018
Hoofd Ruimtelijk Beleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2008 - 2010
Milieuraad, ambassade Washington

2000 - 2007
Hoofd internationaal klimaatbeleid, Nederlands delegatieleider bij klimaatverdragen, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM)

1998 -1999
Lid managementteam Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst (RVO)

In 1983 bij de Rijksoverheid in dienst getreden en onder meer werkzaam geweest op het ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM).

Opleiding

1983   Bestuurskunde, Technische Universiteit Enschede

1977   VWO